English version
Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Førsteamanuensis i atferdsanalyse

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 50 ansatte og 1200 studenter tilknyttet instituttets virksomhet.

Ved Institutt for atferdsvitenskap er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis innen atferdsanalyse, stillingen tilhører Avdeling for atferdsvitenskap og psykologi. Ved avdelingen finner man Bachelor i psykologi med vekt på atferdsanalyse, Mastergrad i atferdsvitenskap, Phd program i atferdsanalyse samt et knippe videreutdannelser.

Instituttet tilbyr i tillegg Bachelor i vernepleie. Instituttet har flere aktive forskningsmiljøer og er ledende innen fagfeltet atferdsanalyse i Europa både når det gjelder utdanning og forskning. Instituttet har undervisning både på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Les mer om Institutt for atferdsvitenskap og instituttets forskningsgrupper

Les mer om Fakultet for helsevitenskap  

Arbeidsoppgaver og ansvar

Stillingen innebærer å undervise og veilede på bachelor -og masternivå. Ved oppstart vil undervisningsoppgaver inkludere undervisning om ulike områder innen anvendt atferdsanalyse, inkludert Organizational Behavior Management (OBM). Videre innebærer stillingen å:

Kvalifikasjonskrav

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Som søker må du dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i forhold til OsloMets retningslinjer:

Retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på 

Personlige egenskaper

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad blir vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som førsteamanuensis kode 1011, ltr. 60-74 kr. 553.500 – 714.000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt Hanne Christensen Eckholm e-post: haeck@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:  20. mars 2023

Ref:                 23/00498

 

 

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn