English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

e4772a83c87793852e678011bdc758ad.jpg

Førsteamanuensis i atferdsanalyse og/eller psykologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap, søker ny medarbeider til ettårig midlertidig stilling som førsteamanuensis i atferdsanalyse og/eller psykologi.

Stillingen vil inneholde 75% undervisningsoppgaver og 25% faglig utvikling/administrasjon. Undervisningsoppgavene vil være knyttet til alle utdanningsprogram ved instituttet, men i hovedsak til bachelor i psykologi med vekt på atferdsanalyse.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

Du må

Du bør ha

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personlige egenskaper.  

Vi vil vektlegge at du

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 som førsteamanuensis, lønnstrinn 60 – 74, dvs. kroner 532 300 – 691 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sakkyndig vurdering
Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist:   23.2.20

Ref: 19/12943

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.