English version
56e725029fdc4d89d8eab9cdaca3a0be.png

Førsteamanuensis i bærekraftig byutvikling, vann og miljøteknikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for bygg- og energiteknikk videreutvikler sin studieportefølje og har planer om å styrke sitt fagmiljø innen bærekraftig byutvikling, vann og miljøteknikk og øker antall stillinger som skal videreutvikle studieretningen Teknisk Planlegging på bachelor Bygg samt bidra i utviklingen av et nytt planlagt masterprogram, Smart Mobility and Urban Analytics.

Vi søker en innovativ, kreativ og ansvarsfull kandidat som evner å lede undervisningstilbudet innen vann- og miljøteknikk samtidig som kunnskaper innen geoteknikk og digitale tvillinger er ønskelig.

 

Vann- og miljøteknikk omhandler forståelse, planlegging og prosjektering av vann- og avløpsinfrastruktur. Behandling og forsyning av rent vann til befolkning og industri, oppsamling og rensing av avløpsvann, ledningsteknologi, urbanhydrologi og overvannshåndtering er det faget bygger på. Kunnskap innenfor et eller flere felt som omhandler design og dimensjonering av rensesystemer, fordrøyningsenheter og flomveier for overvann, analyse og tolkning av måledata innen vannkjemi og vannkvalitet for drikkevann, avløpsvann, overvann og resipienter vektlegges.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 

Kvalifikasjonskrav:

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

 

Ved vurdering av søkerne vil vi legge vekt på:

 

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 

 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hilde.tverseth@oslomet.no

 

Vil tilbyr:

 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011førsteamanuensis, lønnstrinn60 – 74 , dvs kroner 535 200 – 694 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist: 20.01.2021

Ref. no:                 20/10599            

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).