!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Førsteamanuensis i bibliotek- og informasjonsvitenskap

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har i dag ca. 600 studenter og 40 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet. Instituttet tilbyr bachelorstudium, masterstudier og ph.d.-studium i bibliotek- og informasjonsvitenskap og bachelorstudium i arkivvitenskap.

Førsteamanuensis i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har ledig en fast stilling som førsteamanuensis i bibliotek- og informasjonsvitenskap tilknyttet forskergruppen Litteratur- og kulturformidling (LITKULT).

Profil

Bibliotekenes rolle, innhold og tjenester preges av de samme endringsfaktorer og utfordringer som samfunnet de skal yte tjenester til. Lesing og annen mediebruk er i endring, noe som er særlig knyttet til digitalisering og teknologiutvikling, men også ved at kulturen globaliseres og befolkningen er språklig og etnisk mer sammensatt enn før. Samtidig er behovet for lokal tilknytning og uavhengige møteplasser økende, noe som styrker behovet for bibliotekenes fysiske rom. 

Vi søker etter en person som kan styrke instituttets humanistiske perspektiver på undervisning og forskning som gjelder bibliotekets innhold og bruk i samtid og framtid. Det er ønskelig at søkere har erfaring fra og kjennskap til de praksisfelt stillingen retter seg mot.

Søkere bør ha fordypning i ett eller flere av følgende temaer:

Stillingen vil i hovedsak være knyttet til bachelor- og masterprogrammet i bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Den som ansettes vil inngå i forskergruppen Litteratur- og kulturformidling (LITKULT).

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges.

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse i stilling som førsteamanuensis fremgår av OsloMets Retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. Det forutsettes at kandidatene behersker digitale undervisningsformer. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes ihht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i førsteamanuensis i kode 1011, dvs kroner 543 500-702 100 pr. år (ltr. 60-74).  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen». 

Søknadsfrist: 2022-06-08Ref: 22/02989

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn