English version

Førsteamanuensis i bioteknologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) har en ledig stilling som førsteamanuensis i bioteknologi. Vi søker etter deg med tydelig motivasjon og interesse for undervisning, forskning og innovasjon.

Det forventes at du bidrar til å styrke og forme det faglige miljøet ved instituttet og OsloMet generelt. Instituttet samarbeider med flere fagmiljøer på Fakultet for helsevitenskap, og vi ønsker å styrke samarbeidet, herunder kompetansen innen analyse av storskala data i biomedisinske problemstillinger. Vi leter etter deg som aktivt ønsker å bygge opp FoU-aktivitet innen dette fagområdet i et tverrfaglig miljø internt på OsloMet og i samarbeid med eksterne forskningsgrupper.

Det forventes av du underviser på bacheloringeniørutdanningen innen bioteknologi og kjemi ved instituttet samt initierer og utfører relevant faglig og pedagogisk utviklingsarbeid som for eksempel utvikling av masterutdanning. Fremtidens ingeniører må ha høy faglig kompetanse og ha evne til å jobbe tverrfaglig i et internasjonalt miljø. Studentene må tilegne seg og utvikle solide teoretiske fagkunnskaper, praktiske ferdigheter og gode sosiale ferdigheter. Instituttet legger vekt på at undervisning, veiledning og utvikling skal foregå i et godt læringsmiljø. Våre medarbeidere må derfor ha en positiv holdning til studenter i utvikling, i tillegg til å ha en solid faglig og teoretisk bakgrunn. 

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

De nødvendige kvalifikasjonene for stillingen er som følger:

Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i et skandinavisk språk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.  

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Pedagogiske kvalifikasjoner vil bli testet i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på  

Personlige egenskaper som er nødvendig for å lykkes i jobben

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Søknadsprosess

En sakkyndig komite vil vurdere søknadene. Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din innen søknadsfristen:

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 Førsteamanuensis kr. 543 500 – 702 100, dvs. ltr. 60 - 74 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”søk på stillingen”.

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).