English version

Førsteamanuensis i design for bærekraft

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du være med å arbeide med design for bærekraft i en av Norges ledende designutdanninger?

Ved institutt for Produktdesign (link til nettside) er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis i design for bærekraft

Les mer om fakultetet og instituttet HER

Les mer om våre forskergrupper HER

Vi søker en etablert designfaglig kandidat, med kompetanse i og engasjement for undervisning, forskning og innovasjon innen bærekraft, til å bli en del av Institutt for Produktdesign ved OsloMet. Stillingen er en heltidsstilling, men kan også deles inn i to mindre stillinger med utgangspunkt i søkernes ønsker og egnethet. Fakultet for Teknologi, kunst og design (TKD) tilbyr høyere utdanning og forskningsaktiviteter innen tekniske dag, kunst og design. Fakultetet har ca. 3.000 studenter og 280 tilsatte.

I tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter har instituttet et BA-program i produktdesign, og et MA-program i produkt-, service- og systemdesign. Avdelingen har cirka 30 ansatte og 160 studenter. Vi er for tiden i gang med å starte et nytt PhD-program i Innovasjon for bærekraft og et nytt MA-program i systemorientert design og servicedesign. Det forventes at egnede kandidater vil bidra til undervisning på disse programmene.

Søkere bør ha oppnådd en relevant doktorgrad innen området design og bærekraft, ideelt sett med erfaring fra designpraksis og som postdoktor. Det forventes at kandidatene har bred forskningserfaring med en rekke vitenskapelige publikasjoner.

Kandidaten vil utføre selvinitiert forskning som adresserer miljøutfordringene knyttet til forbrukeratferd, og dens innvirkning på samfunnssystemer og kultur; natur, hav, mennesker og dyr, produksjon, kommunikasjon og andre nye felt relatert til områdene produkt- og tjenestedesign. Vi leter etter en kandidat med erfaring og engasjement for undervisning, designpraksis, forskning og innovasjon. Egnede søkere forventes å ha erfaring med å jobbe med ekstern finansiering gjennom Norges forskningsråd og EU Horizon-prosjekter, og det forventes å sikre ekstern finansiering til instituttets forskning.

Søkere vil få tilgang til våre nasjonale og internasjonale forskningsnettverk innen bærekraft og systemdesign som:

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Følgende vil være en fordel:

Vi ser etter et dynamisk, samarbeidsorientert og oppfinnsomt fakultetsmedlem som kan bli med oss ​​for å styrke bærekraft i vår designutdanning og forskningsaktivitet.

Det vil bli lagt vekt på følgende evner, kompetanse og erfaring:

 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1011, førsteamanuensis, kroner 532 300-691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:   1. september 2020

Ref:                 20/05395OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.