f0ec6bba93992cd394483ceb36ccdca6.jpg

Førsteamanuensis i farmasi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du være med å videreutvikle fagområdet farmasi ved OsloMet?

Ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag er det ledig en 100 % fast stilling som førsteamanuensis i farmasi fra januar 2022. Stillingen forutsetter godkjenning av nytt masterprogram i farmasi, dette avklares i løpet av høsten 2021.

Vi ønsker en ambisiøs og motivert førsteamanuensis som vil styrke fagmiljøet ved instituttet. Dersom du har eller nærmer deg professorkompetanse er du velkommen som søker, men det vil ikke bli gjort en formell bedømmelse av professorkvalifikasjoner i denne prosessen. Det er mulig å søke opprykk etter ansettelse.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og fagmiljøet ved farmasi har blant annet etablerte tverrfaglige forskningsgrupper innen Legemidler og pasientsikkerhet og Sykdom og miljøpåvirkning. Vi ønsker å styrke vår kompetanse innenfor farmasøytisk forskning og utvikling, samt å videreutvikle den eksternfinansierte forskningsaktiviteten ved instituttet. Vår nye medarbeider skal aktivt kunne bidra til denne satsningen. Medarbeideren vil videre være viktig for å styrke den faglige kompetansen både på bachelor- og masternivå og dermed utviklingen av studieprogrammet i farmasi i sin helhet.

Fagmiljøet har mange spennende oppgaver fremover knyttet til utdanning av bachelor- og masterkandidater i farmasi, særlig fordi vi nylig har etablert ny programplan for bachelorprogrammet og skal etablere et masterprogram etter nasjonale føringer. Dette danner grunnlag for økt samarbeid med de øvrige helsefagutdanningene på eget institutt og på OsloMet. Det er økt fokus på innovasjon, teknologi og digital kompetanse.

Les mer om fakultetet og instituttet 
Les mer om våre forskergrupper 

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 

Kvalifikasjonskrav

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 

Personlige egenskaper    

Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som er engasjert ovenfor studenter på alle nivåer. Du er positiv til innovasjon og utvikling, og du har ambisjoner på egne og fagets vegne. Videre er du kreativ, målrettet og initiativrik.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen, dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske system, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet, og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1011 førsteamanuensis, lønnstrinn 60-74, det vil si kroner 543 500 – 702 100 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

Søknadsfrist:   1. oktober 2021
Ref:     21/09336       

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).