English version
8b93c9c3197be7f580820dad95be9df9.jpg

Førsteamanuensis i fluidmekanikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er et av fem institutter ved TKD. Instituttet tilbyr tre bachelorprogrammer og et masterprogram innen elektronikk, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Instituttet har om lag 35 ansatte, 10 ph.d.-studenter og 800 studenter.

MEK har en ledig stilling som førsteamanuensis i fluidmekanikk. Stillingen innebærer undervisning og forskning innen områder som teoretisk, beregningsorientert eller eksperimentell strømningsmekanikk. Vi ser etter en kandidat med talent og lidenskap for undervisning, forskning og innovasjon. Kandidaten forventes å ha gjennomført omfattende forskning innen området fluidmekanikk. Forskningen bør gjenspeiles i en omfattende publikasjonsliste fra tidsskrifter og konferanser med høy kvalitet. Erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid i eller i nært samarbeid med industrien er en fordel.Kandidaten forventes å aktivt styrke og forme det faglige miljøet og forskningsarbeidet ved instituttet og universitetet som helhet. Dette innebærer arbeid på tvers av institutter ved TKD, samt samarbeid med andre fakulteter ved OsloMet.Kandidaten forventes å initiere og sikre ekstern finansiering til ny forskningsvirksomhet fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Tidligere erfaringer med å søke og sikre ekstern finansiering (for eksempel fra Norges forskningsråd og/eller EU) vurderes positivt for denne stillingen.

Oppgaver og ansvar

Kvalifikasjoner

De nødvendige kvalifikasjonene for stillingen er som følger:

Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Kandidater som ikke har relevant pedagogisk utdanning på ansettelsestiden må forplikte seg til å fullføre OsloMets program for grunnleggende pedagogisk kompetanse (15 studiepoeng), eller tilsvarende, innen to år.OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.Kriterier for ansettelse i akademiske stillinger beskrives i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ønskede ferdigheter

I tillegg til kvalifikasjonene beskrevet over, vil følgende bli evaluert som positivt: 

Personlige egenskaper

Det er viktig for OsloMet å reflektere befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi gjør en aktiv innsats for å videreutvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilpasse oss arbeidsplassen om nødvendig.

Vi kan tilby deg

Sakkyndig vurdering

En komité vil vurdere søkere. Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden innen den endelige datoen for søknader: 

Du må laste opp alle disse dokumentene. Originale dokumenter og gyldig pass må fremvises hvis du inviteres til et intervju. OsloMet utfører dokumentinspeksjoner for å gi deg som kandidat en skikkelig evaluering og sikre rettferdig konkurranse. Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte TKDs HR seksjon: HRTKD@oslomet.no.Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert. 

Annen informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt:

Stillingen lønnes i henhold til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis 553 500 - 714 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til Statens pensjonskasse. Som ansatt ved OsloMet må du alltid følge de endringene som utviklingen i faget krever og de organisatoriske endringene som er vedtatt. Den valgte kandidaten, etter å ha godkjent stillingen, må bo på et sted slik at han /henne kan være fysisk til stede på og tilgjengelig for avdelingen. Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”. 

Søknadsfrist:  01.11.22Ref: 22/06148            

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn