Førsteamanuensis i fysioterapi med fokus på primærhelsetjeneste

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du være med å utdanne morgendagens fysioterapeuter og utvikle fremtidens fysioterapifag? 

Ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, er det ledig to faste stillinger (100 %) som førsteamanuensis. Stillingene er ledige fra 01.04.2023. 

Les mer om Fakultet for helsevitenskap, og våre forskningsgrupper

Vi ønsker deg som er fysioterapeut med bred erfaring fra arbeid som fysioterapeut i primærhelsetjenesten, og erfaring fra undervisning og forskning/utviklingsarbeid knyttet til fysioterapitjenester i primærhelsetjenesten. Det er viktig at du ønsker å bidra til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studiene og i praksisnær forskning/utviklingsarbeid som kan føre til innovasjon og forbedring av praksis og pasientenes/brukernes helse. 

Stillingene er i utgangspunktet tilknyttet bachelorutdanningen, men oppgaver på masterutdanningen vil også inngå. 

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Det er en fordel at du har

For krav til utdanningsfaglig kompetanse i stilling som førsteamanuensis se OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse på vår nettside.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.  OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) 15 studiepoeng, som dekker dette kravet.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dersom det ikke melder seg søkere med kompetanse som førsteamanuensis, kan søkere i avslutningsfasen av sin ph.d. bli vurdert for stilling som universitetslektor.  

Vi ønsker deg som 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011, førsteamanuensis, ltr. 60-74 dvs. kroner 553 500 - 714 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter: 

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Før oversendelse av søknadspapirene til den sakkyndige komitèen, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Ufullstendige søknader og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist:  2.10.22

Ref: 22/05892

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn