English version
d75e6f4e0bafe2dee90727aaff97148c.jpg

Førsteamanuensis i helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 50 ansatte og 1200 studenter tilknyttet instituttets virksomhet.

Førsteamanuensis i helsefremmende arbeid

Vi søker førsteamanuensis til en 100 % fast stilling ved Institutt for atferdsvitenskap.

Institutt for atferdsvitenskap har omtrent 50 ansatte og 1200 studenter. Instituttet er et tverrfaglig, multidisiplinært fagmiljø som har to bachelorprogram (vernepleie og psykologi med vekt på atferdsanalyse), et masterprogram i atferdsvitenskap og et ph.d.-program i atferdsanalyse, samt flere videreutdanninger. Ved oppstart vil stillingen være tilknyttet videreutdanninger innen seksuell helse ved instituttet og omfatte utvikling av ny masterspesialisering i seksuell helse. Arbeid ved andre deler av instituttet kan forekomme.

Ønsket oppstart for stillingen er 1. september 2022.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

For krav til utdanningsfaglig kompetanse i stilling som førsteamanuensis se OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling, fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse, må tilegne seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) 15 studiepoeng som dekker dette kravet.  

Personlige egenskaper

Du er faglig engasjert, raus og ambisiøs. Du liker å jobbe selvstendig, men er samtidig samarbeidsorientert og motiveres av å bygge opp gode faglige fellesskap. Det er viktig at du liker planarbeid, koordinering og arbeide systematisk og strukturert. Det er mange ulike arbeidsoppgaver, og mye kan skje samtidig, så fleksibilitet er en nøkkelegenskap. Du har gode pedagogiske evner, og er opptatt av nytenkning og innovasjon innenfor utdanning og utviklingsarbeid.

 Vi tilbyr

Mangfold på OsloMet

Det er viktig for oss å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass, og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen». Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komite, dersom du fyller kravene for stillingen.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp innen fristen for at din søknad skal vurderes. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i utlysningsteksten.

Vurderingen av den sakkyndige komiteen etterfølges av jobberintervjuer gjennomført av OsloMet. OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med disse intervjuene.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, er du velkommen til å kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:     21. juli 2022

Ref:                     22/03535

 

 

 

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn