English version
To damer diskuterer hvordan en robot fungerer

Førsteamanuensis i mekatronikk

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er et av fem institutter ved Fakultetet for Teknologi Kunst og Design (TKD). Instituttet tilbyr tre bachelorprogrammer i elektronikkingeniør, maskiningeniør og kjemiingeniør og to masterprogram-spesialiseringer i medisinsk teknologi og robotikk & kybernetikk, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Instituttet er i ferd med å utvikle et masterprogram innen mechanical engineering med forventet oppstart i august 2024. Instituttet har om lag 35 ansatte, 10 ph.d.-studenter og 800 studenter.

MEK har en ledig stilling som førsteamanuensis i mekatronikk. Stillingen innebærer undervisning i emner i et eller flere av MEK sine studieprogrammer og forskning i tråd med fakultetets FoU strategi

Vi ser etter en kandidat med talent og lidenskap for undervisning, forskning og innovasjon. MEK er i ferd med å utvide sine aktiviteter innen mekatronikk, og kandidaten som ansettes vil, sammen med andre kolleger på MEK, være sentral i å forme vårt utdannings-program/spesialisering i mekatronikk. 

FoU-aktivitetene på institutt MEK er i sterk utvikling og vekst. Personen som ansettes forventes å ta et tydelig ansvar for å utvikle mekatronikk-området ved instituttet og fakultetet videre. Dette inkluderer å bygge samarbeid og nettverk internt og eksternt samt å bidra til kollegers prosjekter når ekspertise innen mekatronikk er nødvendig.  

Oppgaver og ansvar

Kvalifikasjoner

De nødvendige kvalifikasjonene for stillingen er: 

Ønsket erfaring

Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Kandidater som ikke har relevant pedagogisk utdanning på ansettelsestiden må forplikte seg til å fullføre OsloMets program for grunnleggende pedagogisk kompetanse (15 studiepoeng), eller tilsvarende, innen to år.OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.Kriterier for ansettelse i akademiske stillinger beskrives i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

Det legges også vekt på følgende ferdigheter, kompetanse og erfaring:

Det er viktig for OsloMet å reflektere befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi gjør en aktiv innsats for å videreutvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilpasse oss arbeidsplassen om nødvendig.

Sakkyndig vurdering

En komité vil vurdere søkere. Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden innen den endelige datoen for søknader: 

Du må laste opp alle disse dokumentene. Originale dokumenter og gyldig pass må fremvises hvis du inviteres til et intervju. OsloMet utfører dokumentinspeksjoner for å gi deg som kandidat en skikkelig evaluering og sikre rettferdig konkurranse. Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte TKDs HR seksjon: HRTKD@oslomet.no.Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert. 

Vi kan tilby deg

OsloMets internasjonale karriereside gir informasjon om å bo og arbeide i Oslo. 

Annen informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt:

Stillingen lønnes i henhold til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis, , lønnstrinn 60-74, kr. 553 500 - 714 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til Statens pensjonskasse. Som ansatt ved OsloMet må du alltid følge de endringene som utviklingen i faget krever og de organisatoriske endringene som er vedtatt. Den valgte kandidaten, etter å ha godkjent stillingen, må bo på et sted slik at han /henne kan være fysisk til stede på og tilgjengelig for avdelingen. Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”. 

Søknadsfrist:  5. februar 2023Ref: 22/08086        

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn