Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 50 ansatte og 1200 studenter tilknyttet instituttets virksomhet.

Ved Institutt for atferdsvitenskap på Fakultet for helsevitenskap er det ledig en 50% fast stilling som førsteamanuensis innen organisasjon- og ledelse, stillingen vil tilhøre Avdeling for atferdsvitenskap og psykologi. Ved avdelingen finner man Bachelor i psykologi med vekt på atferdsanalyse, Mastergrad i atferdsvitenskap, Ph.D. program i atferdsanalyse samt et knippe videreutdannelser. I tillegg tilbyr instituttet Bachelor i vernepleie, helsefremming og inkludering. 

Stillingen vil ved oppstart være knyttet til videreutdanningen Personalledelse for helse- og sosialsektoren. Instituttet har flere aktive forskningsmiljøer innen atferdsanalyse, psykologi og nærliggende fagområder.

Les mer om videreutdanningen Personalledelse for helse- og sosialsektoren 

Les mer om Institutt for atferdsvitenskap og instituttets forskningsgrupper 

Les mer om Fakultet for helsevitenskap

Arbeidsoppgaver og ansvar 

Stillingen innebærer å drifte og utvikle videreutdanningen Personalledelse for helse- og sosialsektoren og oppgavene inkluderer;

faglig utvikling av videreutdannelsen Personalledelse for helse- og sosialsektoren

Kvalifikasjonskrav

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad blir vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

 Vi tilbyr

 Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som førsteamanuensis kode 1011, ltr. 60-74 kr. 553.500 – 714.000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt Hanne Christensen Eckholm e-post: haeck@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:  14. april 2023

Ref:                 23/01022

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn