English version
e818997c9d3c8d517a0314abb5b9b3c6.jpg

Førsteamanuensis i robotikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi har en ledig stilling som førsteamanuensis i robotikk. Stillingen innebærer undervisning i grunnleggende robotikkemner på bachelornivå og avanserte robotikkemner på master- og ph.d.-nivå. Stillingen innebærer også forskning innen robotikk. Vi understreker at vi er interessert i alle områder innen robotikk, spesielt marin og industriell robotikk. 

Vi ser etter en kandidat med talent og lidenskap for undervisning, forskning og innovasjon. Kandidaten forventes å ha gjennomført omfattende forskning innen robotikk. Forskningen bør gjenspeiles i en lang publikasjonsliste i tidsskrifter og konferanser. Erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid i eller i nært samarbeid med industrien er en fordel.

Kandidaten forventes å aktivt styrke og forme det faglige miljøet og forskningsarbeidet ved instituttet og universitetet som helhet. Dette innebærer arbeid på tvers av institutter ved TKD, samt samarbeid med andre fakulteter ved OsloMet.

Det forventes at kandidaten tar initiativ til å søke om og sikre ekstern finansiering av forskningsvirksomhet. Tidligere erfaringer med å søke om og sikre ekstern finansiering (for eksempel fra Norges forskningsråd og/eller EU og lignede organisasjoner) vurderes positivt for denne stillingen.

Oppgaver og ansvar

Kvalifikasjoner

De nødvendige kvalifikasjonene for stillingen er som følger:

Kandidater som ikke har relevant utdanning på ansettelsestidspunktet, må forplikte seg til å fullføre OsloMets program for grunnleggende pedagogisk kompetanse (15 studiepoeng) eller tilsvarende innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Ønskede ferdigheter

I tillegg til kvalifikasjoner (listet over), vil følgende vurderes positivt:

Det er viktig for OsloMet å reflektere befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi gjør en aktiv innsats for å videreutvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilpasse arbeidsplassen om nødvendig.

Sakkyndig vurdering

En sakkyndig komité vil vurdere søkerne. Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden innen søknadsfristen:

Originale dokumenter og gyldig pass må fremvises hvis du inviteres til et intervju. OsloMet utfører dokumentinspeksjoner for å gi deg som kandidat en skikkelig evaluering og sikre rettferdig konkurranse.

Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte hrtkd@oslomet.no

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert.

Vi kan tilby deg

OsloMets internasjonale karriereside gir informasjon om å bo og arbeide i Oslo.

Annen informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt:

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 tilknyttet førsteamanuensis NOK 535 200-694 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.

Som ansatt ved OsloMet må du alltid følge de endringene som utviklingen i faget krever og de organisatoriske endringene som er vedtatt.

Den kandidaten som ansettes må, etter oppstart, bo på et sted slik at han /henne kan være fysisk til stede på og tilgjengelig for instituttet.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 28.05.2021
Ref: 21/03254

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).