English version
643eeb59474fddde59ad10eb52e73277.jpg

Førsteamanuensis innen samfunnsernæring

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Vil du være med å utdanne studenter som kan fremme sunt og bærekraftig kosthold?

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig 100 % midlertidig stilling/vikariat i 2,5 år, med mulighet for forlengelse, som førsteamanuensis innen fagområdet samfunnsernæring. 

Samfunnsernæring kan betegnes som samfunnets innsats for å bedre god helse og bærekraft gjennom kosthold og ernæring. Vårt mål er å utdanne fagpersoner som kan kartlegge og analysere ernæringsutfordringer, foreslå og iverksette evidens-baserte tiltak og overvåke og evaluere effekten av tiltakene. Slikt arbeid kan foregå på ulike arenaer og ulike nivå, fra lokalt til globalt.

OsloMet har Norges eneste utdanning på masternivå innen samfunnsernæring, og den tilbys på engelsk til norske og internasjonale studenter. Vi har nå behov for å styrke staben i studiespesialiseringsfagene innen samfunnsernæring. Hovedoppgaver vil være knyttet til undervisning, veiledning og oppfølging av studieprogrammene, og å delta i og initiere forskingsaktiviteter og også bidrar med forskning. Det kan også bli aktuelt å undervise ved andre relevante studier ved instituttet.

Les mer om vår utdanning 

Les mer om våre forskningsgrupper  

Dine arbeidsoppgaver blir i hovedsak å

Kvalifikasjonskrav

For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad.

Dersom det ikke melder seg søkere som kvalifiserer til stilling som førsteamanuensis, kan søkere med kompetanse som universitetslektor bli vurdert. Stipendiater som er i sluttfasen av ph.d.-studiet, kan gjerne søke.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

Ønskede kvalifikasjoner 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 553 500-714 000 per år, el. stillingskode 1009, universitetslektor, lønnstrinn 51-66 dvs. kroner 478 300-615 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sakkyndig vurdering og søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt elektroniske rekrutteringssystem.   

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

•   fung. studieleder Asgeir Brevik, tlf. 48353097, e-post: asgeir.brevik@oslomet.no

Søknadsfrist:    21.8.22Ref:         22/03465

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn