Førsteamanuensis/ universitetslektor i bioteknologi/ molekylærbiologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) tilbyr bachelorstudier i ingeniørutdanning, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 40 ansatte og om lag 460 studenter.

Ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) har vi et midlertidig behov for å styrke undervisningskapasiteten på bioteknologi og kjemi-utdanningen.  Stillingen er midlertidig for ett år og stillingsandelen er minimum 60%. Større stillingsandel kan være aktuell vis ønskelig. Ønsket oppstart er så raskt som mulig og senest i august 2021.

Institutt MEK er et av fem institutter ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). MEK tilbyr studier på bachelor, master og ph.d.-nivå i ingeniørutdanning, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen instituttets fagområder. Instituttet har om lag 45 ansatte og om lag 460 studenter.

Fremtidens ingeniører må ha høy faglig kompetanse og ha evne til å jobbe tverrfaglig i et internasjonalt miljø. Studentene må tilegne seg og utvikle solide teoretiske fagkunnskaper, praktiske ferdigheter og gode sosiale ferdigheter, og instituttet legger vekt på at undervisning, veiledning og utvikling skal foregå i et godt læringsmiljø. Som ansatt hos oss må du derfor ha en positiv holdning til studentutvikling i tillegg til å ha en solid faglig teoretisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver og ansvar 

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker deg som

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis. kr. 535 200 – 694 400 (ltr. 60-74) pr. år i 100% stilling/ stillingskode 1009 unversitetslektor kr , 458 900 – 597 000 ( ltr. 51 – 66) pr. år i 100% stilling.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Instituttleder Astrid Oust Janbu, astridj@oslomet.no, telefon 91 51 43 26

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

 

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).