English version

Førsteamanuensis/ universitetslektor i industriell automatisering/ elektronikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) tilbyr bachelorstudier i ingeniørutdanning, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 40 ansatte og om lag 460 studenter.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er en av fem institutter ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). Instituttet tilbyr ingeniørutdanninger på bachelor-, master- og PhD -nivå og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innenfor instituttets fagområder. MEK har rundt 40 ansatte og ca 460 studenter.

Fremtidens ingeniører må ha høy faglig kompetanse og ha evne til å jobbe tverrfaglig i et internasjonalt miljø. Studentene må tilegne seg og utvikle solide teoretiske fagkunnskaper, praktiske ferdigheter og gode sosiale ferdigheter. Instituttet legger vekt på at undervisning, veiledning og utvikling skal foregå i et godt læringsmiljø. Våre medarbeidere må derfor ha en positiv holdning til studenter i utvikling, i tillegg til å ha en solid faglig og teoretisk bakgrunn.  

 Institutt MEK har behov for å styrke undervisnings- og veiledningskapasiteten innen industriell automatisering, som er en av to spesialiseringer i våre utdanningsprogrammer, i en periode. Vi søker derfor etter en universitetslektor/førsteamanuensis innen industriell automatisering / elektronikk. Stillingen er midlertidig for ett år og stillingsandelen er minst 70%. Om ønskelig kan stillingsandelen økes til 100%. Ønsket oppstart er så raskt som mulig og senest i januar 2022. 

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker deg som

Vi tilbyr deg

 Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du laste opp søknaden og følgende dokumenter i vårt rekrutteringssystem:

Du må laste opp alle disse dokumentene for at søknaden din skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, Stillingskode: 1011 Førsteamanuensis 543 500 – 702 100, dvs. lønnstrinn 60 – 74 i 100% stilling / stillingskode: 1009 Universitetslektor 468 300 – 604 700, dvs. lønnstrinn 51 – 66 i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

 Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”søk på stillingen”.

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).