Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Førsteamanuensis ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Vil du være med å utdanne morgendagens helsearbeidere og utvikle framtidens rehabiliteringstjeneste?

Ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologiFakultet for helsevitenskap er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis. Stillingen er ledig fra 01.08.2023.

Vi ønsker deg som vil bli med på å utvikle framtidens rehabiliteringstjeneste, og har bred erfaring med undervisning og forskning/utviklingsarbeid knyttet til rehabilitering. Det er viktig at du ønsker å bidra til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studiene og i praksisnær forskning som kan føre til innovasjon og forbedring av praksis og pasientenes/brukernes helse.

Instituttet har utstrakt forskningsvirksomhet og flere aktive forskningsgrupper. I tillegg tilbyr instituttet Bachelor i fysioterapi, Bachelor i ergoterapi, Bachelor i ortopediingeniørfag og seks spesialiseringer innen master i helsevitenskap (MAVIT).

Stillingen er tilknyttet avdeling for masterspesialiseringer, men oppgaver knyttet til bachelorutdanningene og PhD-programmet i Helsevitenskap kan også inngå.

Les mer om vårt institutt og våre forskningsgrupper:

Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi (RHT) - OsloMet

Les mer om våre masterspesialiseringer ved Master i Helsevitenskap: Studieoversikt - OsloMet

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å 

Kvalifikasjonskrav

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det vil bli lagt vekt på

Vi ønsker deg som har

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap, være opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

 OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i førsteamanuensis i kode 1011, førstelektor i kode 1198, tilsvarende kroner 553.500,- til 714.000,- per år. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.Din søknad blir vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

 Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist:     16. april 2023

Ref: 23/01813

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn