!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

e305ef234d9c5649f4d0656f0b1069d5.jpg

Førstekonsulent eksamen/opptak

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Førstekonsulent studentopptak

Glad i studentkontakt og god på samarbeid i en hektisk arbeidsdag?

Det er ledig fast stilling som førstekonsulent med mulighet for fast ansettelse i Seksjon for opptak og vurdering. Seksjonen har det overordnede ansvar for gjennomføring av alle OsloMets skriftlige skoleeksamener og opptak til universitetets grunnutdanninger, master, videreutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har 

Vi ønsker deg som

Vi søker en selvstendig, strukturert og initiativrik person som liker digitale arbeidsverktøy og har kjennskap til universitets- og høyskolesektoren. Den som tilsettes må være innstilt på perioder med stort arbeidspress, og i enkelte perioder må det påregnes arbeid ut over normal arbeidstid. Personlig egnethet vektlegges.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 43 – 54, dvs. kroner 404 400-482 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist:        22 september, 2021

Ref:                    21/09658OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).