Førstekonsulent i Seksjon for FoU ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Er du interessert i forskningsspørsmål og er god på planlegging og struktur? Synes du det er spennende med samfunnsrelevante oppgaver, og har lyst til å være del av et dynamisk og faglig inspirerende arbeidsmiljø? 

Seksjon for FoU ved LUI har ansvaret for utviklingen og forvaltningen av fakultetets instituttovergripende doktorgradsprogram og et kompetent og velfungerende forskningsadministrativt støtteapparat. Seksjonen ivaretar de ca. 80 stipendiatene og deres veiledere tilknyttet doktorgradsprogrammet «Utdanningsvitenskap for lærerutdanning» og har ansvaret for diverse arrangementer for disse. I tillegg arbeider seksjonen med å tilrettelegge for søknadsaktivitet for eksternfinansiering og oppfølging av innvilgede prosjekter, publiseringsregistrering i Cristin og ledelsesstøtte i forskningspolitiske spørsmål.

Seksjonen har 9 medarbeidere, og nå søker vi en ny ansatt som kan gå inn i seksjonens administrative oppgaver, og være en støtte i den daglige driften med særlig fokus på forvaltningen av doktorgradsprgrammet. For rette person vil det være gode muligheter for å delta i seksjonens faglige oppgaver knyttet til forskningsadministrasjon. Arbeidssted er OsloMets campus i Oslo sentrum. 

Som førstekonsulent tilknyttet Seksjon for FoU vil dine arbeidsoppgaver i hovedsak være: 

Vi søker etter deg som har: 

Vi ønsker deg som 

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet. Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1408, fra lønnstrinn 43 til 54, tilsvarende årslønn kr. 423 500- 501 200,-

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn