Førstekonsulent/ konsulent i fakultetsdirektørens stab ved Fakultet for teknologi, kunst og design

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design har vi ledig et vikariat som førstekonsulent/ konsulent da en av våre medarbeidere skal ut i foreldrepermisjon.

Vi søker en serviceinnstilt og løsningsdyktig kollega med stor gjennomføringskraft og evne til god kommunikasjon. Vi ser etter en person som liker å løse problemer, som har et skarpt blikk for forbedringsområder og som bidrar sterkt til et trygt og konstruktivt arbeidsmiljø. Vi tror du er entusiastisk bruker av digitale verktøy og erfaren i digital kommunikasjon. Den som ansettes vil jobbe tett med stab og fakultetsledelsen for å utvikle en arbeidsplass i sterk vekst og med store ambisjoner.

Stillingen er organisert i fakultetsdirektørens stab og fakultetsdirektør vil være nærmeste leder. Vikariatet er en 100% stilling og har en varighet på ett år med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 Du må ha

Som førstekonsulent kreves:

Lang relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning. Det forventes noe mer selvstendig arbeid enn på konsulentnivå.

Som konsulent kreves:

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte fakultetsdirektør Maren K. Moen, tlf. 928 98 609/ 67 23 85 00

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stilling 1065 konsulent / 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 40 – 48/ 43 – 54, dvs. kroner 386 200 – 435 100 / 402 600 – 479 600. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.