Tre kolleger i samtale over kaffe

Førstekonsulent/rådgiver avdeling HR

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Kan du stå i balanse mellom studentpolitikere og ansatte?

Vi har ledig et vikariat som førstekonsulent/rådgiver i avdeling HR for å dekke opp to ansvarsområder. Ca 50% av stillingen vil være som rådgiver for Studentparlamentet OsloMet og innebærer å jobbe med økonomi og administrasjon tett på engasjerte studenter. Den resterende delen vil du være en del av HR-teamet i avdeling HR som bistår ledere og ansatte med varierte HR-oppgaver som rekruttering, personalforvaltning osv. Stillingen er variert, og du vil jobbe mye på tvers av fagområder og universitetet sine strukturer.

Vi ser etter deg som er selvstendig, ryddig og tydelig. Du må ha et engasjement for å lage gode rammevilkår for studentpolitikerne ved universitetet og for å bistå ledere og ansatte i deres arbeidshverdag.

Studentparlamentet ved OsloMet består av 28 urnevalgte representanter. Vi har et Arbeidsutvalg på 4 frikjøpte studenter, som jobber et år i midlertidige stillinger, i tillegg til en organisasjonsrådgiver i 100%.

Avdeling HR består av ca 25 medarbeidere som jobber med hele ansattreisen – fra å tiltrekke og rekruttere nye, til å utvikle, motivere og beholde, og gjennomføre endringer.

Stillingen er plassert i avdeling for HR, seksjon for Rekruttering og arbeidsbetingelse. Vikariatet har en varighet på ca. ett år, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

å bistå Studentparlamentet med:

å bistå avdeling HR med:

 

Du må ha

 

Det er en fordel om du har

 

Vi ønsker deg som

OsloMet har mangfold som kjerneverdi og Studentparlamentet er et mangfoldig og inkluderende miljø. Det er viktig at potensielle søkere identifiserer seg som åpne og inkluderende.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

Du må beregne 1-2 kvelder med møter og 1-2 helger i året med opplæringsseminar for Studentparlamentet.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1408 Førstekonsulent, lønnstrinn 43 – 54, tilsvarende kroner 423 500 – 501 200 per år, eller 1434 Rådgiver, lønnstrinn 50-66, tilsvarende kroner 471 300 - 615 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

 

Søknadsfrist:          13. oktober 2022

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn