!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

To kolleger i samtale i studiehallen sittende i runde design stoler formet som glasskuler

Førstekonsulent/rådgiver - jurist

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Har du lyst til å jobbe med forvaltningsrett og offentlig rett innenfor UH-sektoren? 

Vi søker deg som er opptatt av kvalitet i fortolkningen av juridiske problemstillinger og som vil jobbe innenfor det studieadministrative området. Er du i tillegg trygg på det du kan, og vet å søke råd når det dukker opp noe du ikke kan, passer du perfekt inn hos oss.

Vi har ledig et vikariat med oppstart i januar og varighet ut september 2024, med mulighet for forlengelse. Seksjonen vår har ansvaret for OsloMets felles regelverk på det studieadministrative området, OsloMets kvalitetssikringssystem, statistikk og analysearbeid, samt overordnet oppfølging av studieporteføljen.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Andre saksbehandlingsoppgaver kan tillegges stillingen basert på din utdanning og kompetanse.

For innplassering som førstekonsulent søker vi deg som har

Dersom du ikke har fullført mastergrad på søknadstidspunktet, må du legge ved foreløpig karakterutskrift fra ditt universitet/vitnemålsportalen innen søknadsfristen. Aktuelle søkere må ettersende offisiell bekreftelse fra utdanningsinstitusjonen innen oppstart på at alle eksamener til mastergraden, inkludert masteroppgave, er fullført.

For innplassering som rådgiver må du ha

Det er en fordel om du har

Vi jobber aldri med bare én oppgave av gangen. Du må derfor kunne jobbe selvstendig og resultatorientert for å levere innenfor gitte frister på flere parallelle prosesser.  

Vi jobber sammen om mange av oppgavene våre og deler kunnskap med hverandre, du må derfor være god på samhandling i team. Du skal gi råd og bistå andre uten juridisk bakgrunn, og du må derfor ha evnen til å forklare juss og regelverk på en måte som ansatte og studenter forstår.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester, samt dokumentasjon på utdanning som ikke ligger i Vitnemålsportalen (alle sider av vitnemål). Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 45 – 54 det vil si kroner 466 600 – 532 200, eller 1434 rådgiver, lønnstrinn 50 – 66, det vil si kroner 502 300 – 646 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 20. november 2023        

Ref:   23/07771                      

                

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn