3ad747dbe6862cc5816e84a36e623a91.jpg

Førstekonsulent/rådgiver - studieadministrasjon

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Er du god på planlegging og struktur og har et engasjement for studenter?

Fakultet for helsevitenskap, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, har ledig fast 100% stilling som førstekonsulent/rådgiver. Ønsket tiltredelse er snarest mulig.

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering har ansvaret for administrasjon og utvikling av fakultetets fag- og studietilbud i samarbeid med instituttene. Seksjonen ivaretar utvikling og vedlikehold av studieadministrative regelverk og rutiner, rapportering, studentforvaltning, eksamensarbeid og internasjonalisering. Seksjonen består av tre studieadministrative kontor og denne stillingen er for tiden tilknyttet studieadministrativt kontor i Pilestredet 32 som består av 19 ansatte.

Du vil være en del av et team på to personer som har ansvar for praksis, eksamen og studentforvaltning for studenter på bachelor i paramedisin.

Vi søker deg som er god i møte med studenter, som er en solid støtte for de vitenskapelige ansatte og som er god på planlegging og tilrettelegging for å sikre effektive prosesser og kvalitet på utdanningen.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Oppgavene vil variere over tid, og du må være innstilt på å at du kan få andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde.

Vi søker deg som har

Relevant studieadministrativ erfaring, god kompetanse i excel og systemene FS og Inspera vil bli vektlagt. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

Vi ønsker deg som

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Søknad

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

Du må legge ved:

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 43-54. Det vil si kroner 413 500-491 200 pr. År eller 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, det vil si kr. 461 300 – 604 700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For innplassering i stillingskode førstekonsulent kreves universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis bachelorgrad. Lang relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

For innplassering i stillingskode rådgiver kreves universitets- eller høgskoleutdanning, minst bachelorgrad, samt relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

Søknadsfrist: 14. desember 2021

Ref: 21/12002

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).