cecd1c828d6ea986155b92933dddfa2a.jpg

Førstekonsulent/seniorkonsulent kommunikasjon

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Fakultet for teknologi, kunst og design søker en serviceinnstilt og initiativrik kollega med stor gjennomføringskraft og god kommunikasjonsevne. Vi ser etter deg som brenner for forskningsformidling, har et skarpt blikk for forbedringsområder og bidrar sterkt til et trygt og konstruktivt arbeidsmiljø.

Fakultetet er i vekst både innenfor både utdanning og forskning, og du vil ha en nøkkelrolle i profileringsarbeid og utvikling av innhold for våre digitale kommunikasjonskanaler.

Stillingen er organisert i fakultetsdirektørens stab og den som ansettes rapporterer til fakultetsdirektør. Stillingen er 100% og har en varighet på ett år med mulighet for forlengelse.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har

For stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet/høgskole, fortrinnsvis bachelorgrad. Lang relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning. For å bli ansatt som seniorkonsulent kreves bachelorgrad og relevant erfaring fra kommunikasjonsarbeid, fortrinnsvis i en større organisasjon, samt dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 43-54, som for tiden utgjør kr. 404 400-482 200 pr. år, eller 1363 seniorkonsulent, lønnstrinn 49-59, som for tiden utgjør kr. 444 700-526 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:          9. mai 2021

Ref:                          21/03899

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).