Førstekonsulent/seniorkonsulent økonomi, Fakultet for teknologi, kunst og design

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Vikariat i 1 år med mulighet for forlengelse

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultetet har om lag 3 000 studenter og 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

 

Vil du være med å styrke økonomiteamet i universitetet?  

Fakultetet er i en rivende utvikling og er forventet å ekspandere de nærmeste årene. Det er droner, roboter, hacking, maskespill, mote, kunst, kjemi og en hel del innovasjon i skjønn forening.

 

Ved vår Seksjon for økonomi har vi ledig et vikariat i 100% stilling med mulighet for forlengelse.

Seksjon for økonomi ved fakultetet består av 8 medarbeidere. Vi jobber med budsjettering, analyser, rapportering, inngående fakturaer, ekstern finansiering og videreutvikling av etter- og videreutdanning i fakultetet. Vi har også ansvar for store innkjøp i fakultetet.

Stillingen rapporterer til seksjonssjef for økonomi.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Andre oppgaver i seksjonen kan også bli en del av oppgaveporteføljen.

 

Vi søker deg som har

Nyutdannede med ambisjoner og god tallforståelse oppfordres til å søke!

 

Vi ønsker deg som har

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte seksjonssjef Susanne Skrimstad, tlf. 67 23 85 17.

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1408 førstekonsulent/1063 seniorkonsulent, lønnstrinn 43 - 54 som førstekonsulent, dvs kroner 404 400- 482 200 pr. år, og lønnstrinn 49 – 59 som seniorkonsulent, dvs. 444 700 – 526 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:        03.03.21 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).