Generelle campusbilder_BAW_13.jpg

Førstekonsulent/seniorkonsulent - Praksiskoordinator for ergo- og fysioterapi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Beskrivelse 

Fakultet for helsevitenskap, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering har ledig en fast 100% stilling som praksiskoordinator ved studiested Pilestredet. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.  

Seksjonen har ansvaret for administrasjon og utvikling av fakultetets fag- og studietilbud i samarbeid med instituttene. Vi ivaretar utvikling og vedlikehold av studieadministrative regelverk og rutiner, studentforvaltning, eksamensarbeid, internasjonalisering og praksisadministrasjon.   

Du vil ha ansvar for å koordinere samarbeidet mellom emneansvarlige ved institutt for Rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi (RHT) og praksisstedene (helseforetak, kommune og privat) for å skape gode læringsarenaer og fordele plassene etter studentenes behov.  

Stillingen inngår i et praksisteam, men du vil også jobbe tett sammen med andre saksbehandlere som er tilknyttet instituttet og fakultetet. Oppgavene vil kunne variere over tid, og du må være innstilt på å videreutvikle deg i tråd med fakultetets behov og ev. få andre oppgaver innenfor seksjonenes ansvarsområde. 

 Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

Kvalifikasjonskrav  

For stilling som førstekonsulent kreves universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis bachelorgrad. Lang relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.  

For stilling som seniorkonsulent kreves bachelorgrad. Det er videre nødvendig med relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.  

For begge stillingskategorier kreves det i tillegg:  

Ønskede kvalifikasjoner  

Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen  

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Stillingen lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 45-54, dvs. kroner 466 600 - 532 200 per år eller stillingskode 1363 seniorkonsulent, lønnstrinn 49-59, dvs. kroner 495 200 - 575 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.  

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.  

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Søknadsfrist: 05. Juni 2024 Ref: 24/10842 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram