Førstekonsulent/seniorkonsulent - Studieadministrasjonen

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Førstekonsulent/Seniorkonsulent, TKD

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) søker studiekonsulent (førstekonsulent/seniorkonsulent) i fast stilling til vår studieseksjon. Oppgavene innebærer ansvar for oppfølging av studenter i instituttets tre bachelorprogrammer (Anvendt data, IKT og Dataingeniør), den nyopprettede årsenheten i IT, samt studenter tilknyttet forkurs- og treterminsordningen. Totalt antall studenter på disse programmene er om lag 900. Stillingen inngår i et team som har ansvar for studier og eksamensforvalting på våre teknologiprogrammer (totalt 10 ansatte i teamet).

Arbeidsoppgaver i stillingen:

Vi søker deg som har:

Det er ønskelig med:

Kvalifikasjoner vi ser etter:

Vi kan tilby deg:

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger:

Ønsker du mer informasjon kan du gjerne kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1408 førstekonsulent i lønnstrinn 43-54, kr 404 400-482 200, eller 1363 seniorkonsulent i lønnstrinn 49-59, kr 444 700-526 000.

Vil du søke på oppgavene må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen "logg inn og søk stillingen".

Søknadsfrist: 03.03.21

Ref: 21/01937

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).