982e3cd84b3253526685a2ea299f26ce.jpg

Førstekonsulentstilling i Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Førstekonsulentstilling i Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv

Er du opptatt av internasjonalisering, liker å jobbe i studieadministrative systemer og er systematisk og nøyaktig? Da har vi en stilling som passer for deg!

Det er ledig en toårig midlertidig 100 % stilling med muligheter for forlengelse som førstekonsulent i Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv i Utdanningsavdelingen. Stillingen er en del av Gruppe for internasjonalisering. Arbeidsområdene for stillingen er driftsoppgaver i Erasmus+ programmet (50 % av stillingen) og drifts- og systemoppgaver som tilrettelegger for ut- og innveksling av studenter ved OsloMet.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1408 Førstekonsulent, lønnstrinn 43 - 54, dvs kroner 413 500 - 491 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 24 mai, 2022

Ref: 22/02878

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn