!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Forsker 1183 (forsker 1) i migrasjons- og integreringsforskning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Forsker 1183 (forsker 1) i migrasjons- og integreringsforskning

Ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA er det nå ledig en fast stilling som forsker 1.

Vi søker en erfaren forsker som kan styrke og bidra til å videreføre NOVAs forskning innen migrasjons- og integreringsforskning med fokus på oppvekst, ungdom og familie. Det er videre ønskelig at søker har arbeidet med tilgrensede forskningsfelt knyttet til deltagelse i utdanning og arbeidsliv, samt sivilsamfunn, og politisk deltakelse.

Arbeidsoppgaver og ansvar

De viktigste arbeidsoppgavene vil være å forske på ovennevnte tema, samt formidle forskningsresultater. NOVA er et oppdragsforskningsinstitutt, og den som ansettes må ha utstrakt erfaring med prosjektakkvisisjon og prosjektledelse.  

For øvrig forventes det at den vi ansetter skal:

Vi søker deg som:

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på søkerens samlede vitenskapelige produksjon, og det er nødvendig at den som ansettes har vitenskapelig kompetanse innen migrasjons- og integreringsforskning.

Gitt prosjektakkvisisjonens sentrale rolle, må søker beherske et skandinavisk språk.

Vi ønsker deg som:

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må følgende dokumenter lastes opp sammen med søknaden:

CV, attester og alle sider av vitnemål liste over vitenskapelig arbeider 10-15 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at kandidater skal få en reell evaluering og rettferdigkonkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk eller ved andre administrative spørsmål, kontakt seniorrådgiver May-Lill Skogli, e-post: mlskog@oslomet.no, telefonnummer: 40 24 40 28.

Vi tilbyr deg:

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:

Direktør Guro Ødegård, guro.odegard@oslomet.no, telefon 990 24 922

HR-ansvarlig May-Lill Skogli, may-lill.skogli@oslomet.no, telefon 40 24 40 28

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1183 forsker, lønnstrinn 73-82, dvs kroner 679 000-860 300 per år per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:  18. februar 2020

Ref:                 20/00678

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.