d75e6f4e0bafe2dee90727aaff97148c.jpg

Forsker i sosial og økonomisk ulikhet knyttet til forbruk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Om stillingen 

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har ledig en forskerstilling innen ett av sine kjerneområder, Markedsvelferd, der vi forsker på hvordan sosial og økonomisk velferd i dag fordeles gjennom markeder og markedsliknende mekanismer. Forskningstemaer som dekkes innenfor dette området er personlig økonomi, husholdsøkonomi, gjeld og gjeldsproblemer, og forbrukerpolitikk nasjonalt og internasjonalt (komparativ). Forskningen vår har i stor utstrekning vært teoretisk forankret i politisk økonomi, økonomisk sosiologi og institusjonell økonomi.

Kjerneområdet Markedsvelferd dekker også SIFOs arbeid med referansebudsjettet, som i dag brukes av offentlige og private instanser, som f.eks. NAV og bankene, som mal for hva som er et rimelig forbruksnivå i ulike typer hushold. Forskningen på referansebudsjettet er for tiden inne i en spennende utviklingsfase, og budsjettilnærmingen tas i bruk i flere forskningsprosjekter. Organisatorisk er Markedsvelferd plassert i forskningsgruppen Forbrukerpolitikk og økonomi.

Vi søker etter en forsker II (seniorforsker) som kan arbeide med problemstillinger knyttet til sosial og økonomisk ulikhet relatert til ett eller flere av følgende tema:

Som forsker på SIFO vil du bli del av landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforskning som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. SIFOs arbeid har et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for brukerne tillegges vekt.

Les mer om SIFO
Les mer om forskergruppen Forbrukerpolitikk og -økonomi
Les mer om SIFOs Referansebudsjett 

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 

Kvalifikasjonskrav

Det er ønskelig med 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på søkerens samlede vitenskapelige produksjon.

 

Ønskede egenskaper 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi tilbyr deg

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1109, lønnstrinn 60 – 74, det vil si kroner 535 200 – 694 499 brutto pr. år. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

 

Søknadsprosess

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV med andre etterspurte dokumenter ved å benytte knappen “logg inn og søk stillingen”.

Din søknad vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: Nadia Vaagan, nadianag@oslomet.no

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved instituttet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

 

Nærmere opplysninger 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt: 

Har du spørsmål av administrativ art, kontakt: 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).