FORSKER II innen forsking om funksjonshemming

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Seksjon for helse- og velferdsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA har forskning om funksjonshemming som et av sine kjerneområder. Nå søker vi kvalitativt orienterte forskere på diskriminering og likestilling knyttet til funksjonshemming med god kjennskap til hvordan velferdsstaten legger til rette for inkludering av marginaliserte grupper.

I seksjonen er vi 20 ansatte, inkludert fire stipendiater og en postdoktor. Vi arbeider med nasjonale og internasjonale bidragsfinansierte prosjekter og samfunnsrelevante oppdragsprosjekter.

Les mer om NOVA her

Les mer om våre forskergrupper her

Arbeidsoppgaver og ansvar

Forskeren forventes å bidra til seksjonens ordinære aktiviteter som omfatter:

Kvalifikasjonskrav

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på god kjennskap til sosialpolitiske og forvaltningsmessige forhold knyttet til funksjonshemming, samt gode samarbeidsevner og faglig engasjement.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad blir vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved instituttet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

 Vi tilbyr

 Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode forsker 1109 (forsker II), kroner 636 700-714 000/ltr. 68-74 per år. Til fradrag går 2% til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:  14. august 2022

Ref:                 22/04966

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn