English version

Forsker innen utvidelsebare multi-imaging undervanninnskrivningssystemer

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er et av fem institutter ved TKD. Instituttet tilbyr tre bachelorprogrammer og et masterprogram innen elektronikk, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Instituttet har om lag 35 ansatte, 10 ph.d.-studenter og 800 studenter.

Ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi er det ledig en 100 % stilling som forsker innen undervannsrobotikk og undervannsavbildningssystemer som vil jobbe som en del av det EU-finansierte prosjektet ANERIS. Stillingen er midlertidig i en periode for 22 måneder, med mulighet for forlengelse, med oppstart første kvartal 2023. ANERIS-prosjektet (operAtional Sensing Life Technologies for MARINE økosystemS) ledes av ICM-CSIC i Spania og inkluderer 26 internasjonale forsknings- og industripartnere. Prosjektet foreslår å utvikle neste generasjon av vitenskapelige instrumenteringsverktøy og metoder for å sanse livet i havet. Utformingen av de nye instrumentene og metodene vil integrere ulike typer marint livsfølende teknologi: genomikk, avbildningsbiooptikk og deltakende vitenskaper. Teknologiene vil bli implementert i et codesign-rammeverk, som involverer alle interesserte interessenter: akademia, industri, sivilsamfunn og myndigheter. Prosjektet foreslår konseptet Operational Marine Biology (OMB), forstått som et informasjonssystem for biologisk mangfold for systematiske og langsiktige rutinemessige målinger av havet og kystlivet, og deres raske tolkning og spredning. OsloMet leder en av prosjektarbeidspakkene og vil være ansvarlig for utviklingen av et Expandable Multi-imaging Underwater Acquisition System (EMUAS). Dette er et lavpris kablet undervannskamerasystem som gjør det mulig å få sanntids videobilder av undervannssteder og brukes til automatisk å generere informasjon om marinbiologi og miljødata. Systemet skal testes og demonstreres i OsloMet Oceanlab og på to teststeder i Spania (OBSEA) og Irland (SmartBay).Les mer om Fakultet for teknologi, kunst og design og Institutt for maskin-, elektro- og kjemiteknikk her: https://www.oslomet.no/om/tkd/mek

Les mer om våre forskningsgrupper og OsloMet Oceanlab her: https://www.oslomet.no/om/tkd/mek/fou

Oceanlab - havlaboratoriet - OsloMet

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hrtkd@oslomet.no.Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i forsker II kode 1109, dvs kroner 553 500-714 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 11.12.2022Ref: 22/07541

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn