Forsker - migrasjon og integrering

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til NIBR av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og Velferdsforskningsinstituttet (NOVA).

NIBR er et av landets ledende fagmiljøer innen by- og regionforskning. Instituttet er inndelt i tre forskningsavdelinger med vekt på steds- og styringsanalyser innen utvalgte politikkfelt, nasjonalt og internasjonalt. NIBR ønsker å bidra til å utvikle OsloMet til landets viktigste kompetansemiljø på nasjonale og internasjonale bystudier. NIBR har en tverrfaglig forskerstab med omfattende prosjektsamarbeid og nettverk i inn- og utland. Instituttets forskning skal være nyttig og uavhengig og ha høy kvalitet.

NIBR søker forsker på migrasjon og integrering

Migrasjons- og integreringsforskningen på NIBR opplever økende oppmerksomhet og flere oppdrag. Vi ønsker å styrke et allerede sterkt fagmiljø, og søker deg som jobber med analyser av innvandrings- og integreringspolitikk på tvers av land og styringsnivåer. Vi ser etter en engasjert person som har erfaring fra oppdragsforskning, og som kan bidra med innsikt og premisser for et aktuelt tema i samfunnsdebatten.

Aktuelle søkere må ha erfaring med søknadsskriving og prosjektledelse. Det forventes at kandidaten bidrar vitenskapelig og publiserer fra instituttets prosjekter. Aktuelle kandidater må også kunne samarbeide på tvers av NIBRs forskningsavdelinger.

Det kreves:

Vi ønsker oss en initiativrik og analytisk person med gode planleggings- og samarbeidsevner. Vi ser etter en oppdragsforsker som evner å sette prosjektene inn i en større sammenheng. Personen vi ser etter har sterk ansvarsfølelse i henhold til frister, god gjennomføringsevne, og klarer å håndtere flere prosjekter i ulike faser samtidig.

Vi tilbyr:

Andre opplysninger:

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

Søknaden må være skrevet på norsk og resten av dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknader vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:          (10. juli 2020)

Ref:                       (20/05251)

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.