d75e6f4e0bafe2dee90727aaff97148c.jpg

Forsker på digitalt hverdagsliv

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Om stillingen 

Til Forbruksforskningsinstituttet SIFO, forskningsgruppen Teknologi og bærekraft, søker vi en forsker som har interesse for hvordan digitaliseringen av samfunnet påvirker hverdagen vår. Du har en overordnet og helhetlig interesse for skjæringsfeltet mellom de teknologiske, økonomiske, sosiale og kulturelle sidene ved digitaliseringen av samfunnet. Den økende digitaliseringen av hverdagen skaper blant annet nye muligheter for kommunikasjon, samhandling og tilgang på varer og tjenester - noe som også betyr nye utfordringer når det kommer til å ivareta og beskytte brukernes interesser.

SIFO er landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Vi driver med oppdragsforskning med Norges Forskningsråd, EU og offentlig forvaltning som viktige oppdragsgivere.

Les mer om instituttet 
Les mer om forskningsgruppen Teknologi og bærekraft 

Arbeidsoppgaver


Kvalifikasjoner

Du må ha: 

Vi vil legge vekt på: 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personlige egenskaper 

Vi ser etter deg som gjennom ditt arbeid ønsker å utvikle kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge og Europa, slik at forbrukerrettighetene kan ivaretas på en best mulig måte. Du er samarbeidsorientert, motivert for å bygge faglige fellesskap og opptatt av nytenkning og innovasjon innen forskning og utviklingsarbeid. Videre har du en interesse for hvordan digitaliseringen kan bidra til et mer bærekraftig samfunn. Det er viktig for oss at du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner og at du er strukturert og resultatorientert. 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i forsker II, kode 1109, lønnstrinn 60-74, som tilsvarer kroner 543 400 – 702 100 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess 

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: Nadia Naguib Vaagan (e-post nadianag@oslomet.no)

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil alle søknadene bli gjennomgått på SIFO og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte: 


OBS! Grunnet utlysningsbegrensninger på Finn.no, vil søknadsfristen der framkomme som 23. juli. Det er 15. august 2021 som gjelder.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).