!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Forsker - regional utvikling og innovasjon

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til NIBR av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og Velferdsforskningsinstituttet (NOVA). 

NIBR er et av landets ledende fagmiljøer innen by- og regionforskning. Instituttet er inndelt i tre forskningsavdelinger med vekt på steds- og styringsanalyser innen utvalgte politikkfelt, nasjonalt og internasjonalt. NIBR ønsker å bidra til å utvikle OsloMet til landets viktigste kompetansemiljø på nasjonale og internasjonale bystudier. NIBR har en tverrfaglig forskerstab med omfattende prosjektsamarbeid og nettverk i inn- og utland. Instituttets forskning skal være nyttig og uavhengig og ha høy kvalitet.

NIBR styrker kompetansen på regionalfeltet

OsloMet satser på forskning om byer og regioner, og NIBR er en viktig brikke i dette. For å forsterke fagmiljøet søker vi engasjert forsker med interesse for det regionale utviklingsperspektivet i møte med de store omstillingene og samfunnsutfordringene som regionene i Norge står overfor.

Forskere med bakgrunn i samfunnsøkonomi, økonomisk geografi/samfunnsgeografi, eller tilsvarende oppfordres til å søke.

NIBR initierer egen forskning ved å søke ekstern finansiering. Vi søker derfor personer som både kan initiere ny forskning og respondere på forvaltningens utfordringer og utlysninger. Aktuelle kandidater må raskt kunne ta ansvar i søknadsprosesser, ta prosjektlederansvar og bidra vitenskapelig med publisering fra instituttets prosjekter. Aktuelle kandidater må også kunne samarbeide på tvers av NIBRs forskningsavdelinger og andre fagavdelinger innen OsloMet.

Vi ser etter kandidater som har:

Vi ønsker oss en initiativrik og analytisk person med interesse for flerfaglighet og med gode planleggings- og samarbeidsevner. Vi ser etter oppdragsforsker med stor arbeidskapasitet, som også evner å sette prosjektene inn i en større sammenheng. Du må ha sterk ansvarsfølelse for å oppfylle frister, god gjennomføringsevne, klare å håndtere flere prosjekter i ulike faser samtidig, og ha engasjement for å utvikle fagfelt.

Vi tilbyr:

Andre opplysninger:

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

Søknader vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonene i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:          (27. januar 2020)

Ref:                       (19/13029)

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.