En kvinnelig og en mannlig kollega i diskusjon på biblioteket

Forskerstilling innen barnevern

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en toårig forskerstilling ved Institutt for sosialfag. Stillingen er knyttet til instituttets strategiske satsing på kvantitativ forskning på tiltak i barnevernet, samt vårt strategiske arbeid med å utvikle kunnskap og utdanningskvalitet med storbyrelevans.

Den som tilsettes vil - i samarbeid med en prosjektgruppe ved instituttet - få ansvar for å utforme prosjekter som skal belyse viktige problemstillinger knyttet til tiltaks- og ressursbruk innen barnevernet. I den forbindelse vil det også være en viktig oppgave å utforske og utvikle hvilke muligheter som ligger i bruk av mikrodata.no, og dessuten etablere en lokal database med utgangspunkt i eksterne registerdata. Forskningen skal omfatte komparative analyser av kommuner og bydeler. Den som ansettes vil involveres i å utvikle og teste et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i mikrodata.no. 

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

Det er en fordel om du har:

Vi tilbyr deg:

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1109 forsker, årslønn 543 500-702 100 for søkere med doktorgrad, 1108 forsker, årslønn 478 300-615 000 for søkere med mastergrad. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Når du søker elektronisk på stillingen må du laste ned:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig komité vurderer søkerne.

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen ”søk stillingen”.  Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: torevo@oslomet.no.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

Instituttleder Anne Britt Djuve, tlf: 67237339

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn