Forskningsleder innen Teknologi og Bærekraft for Europas største forbruksforskningsinstitutt

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er en integrert del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet, sammen med Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Velferdsforskningsinstituttet NOVA og By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

SIFO er det største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt innen forbruksforskning i Europa og vår forskning bidrar til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle i samfunnet og bidrar til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge.

Om stillingen

Har du lyst til å lede en enhet med dyktige og engasjerte forbruksforskere? Vi er på jakt etter en fagperson som ønsker å videreutvikle og lede våre dedikerte og ambisiøse forskere innen teknologi og bærekraftig forbruk og som vil bidra til en positiv samfunnsutvikling gjennom sine medarbeidere.

Forskningsgruppen for Teknologi og bærekraft består av 14 medarbeidere med spisskompetanse innenfor digitalt hverdagsliv og sårbarhet, hvordan teknologi tas i bruk i hverdagen, bærekraftig forbruksutvikling samt energiforbruk. Enheten er en av tre forskningsgrupper, som i tillegg til administrasjonen, utgjør SIFO.

Det meste av SIFOs forskning skjer på tvers av de ulike forskningsgruppene i SIFO, men også innad i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) og med eksterne forskere i innland og utland. 

SIFO består av forbruksforskere med bakgrunn fra ulike samfunnsvitenskapelige disipliner og humaniora. Flere har også tverrfaglig bakgrunn f.eks. fra ingeniørfag. Mesteparten av forskningen vår er finansiert gjennom konkurranse om oppdrag og bidragsprosjekter, blant annet fra Forskningsrådet, departementer og EU.

Vi er opptatt av å publisere og formidle forskningen vår for å gjøre den tilgjengelig for fagfeller, undervisning og politikkutforming. Vi plikter å utøve samfunnsmedvirkning, hvilket innebærer at forskningen skal være relevant for omverden.

Som forskningsleder for Teknologi og bærekraft blir du en del av et faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø. Du vil bli en del av SIFOs ledergruppe og får mulighet til å prege utviklingen av forbruksforskningen i Norge.

Du bør ha solid samfunnsvitenskapelig forskningskompetanse, gode lederegenskaper og miljøskapende evner. Du blir en del av et lederteam som er opptatt av å skape forutsigbarhet og sikre tillit og gjensidig støtte, samt forankring av beslutninger. Ledergruppen består av to andre forskningsledere, administrativ leder og FoU ressurs samt instituttdirektør. Du vil rapportere direkte til instituttdirektør Jorge B. Jensen.

Les mer om Forbruksforskningsinstituttet SIFO: Om SIFO(https://www.oslomet.no/om/sifo)

Les mer om enhet for teknologi og bærekraft på SIFO:  Teknologi og bærekraft - OsloMet(https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/teknologi-og-baerekraft)

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

Det er en fordel om du også har:

Personlige egenskaper:

Vi ser etter en leder som opptrer ryddig og er åpen. Som leder med personalansvar og ansvar for faggruppens faglige utvikling, vil personlig egnethet bli tillagt vekt. Personlig egnethet bygger på skjønnsmessige vurderinger basert på individuelle intervjuer og samtaler med referanser.

I denne stillingen vil blant annet faglige ambisjoner, strategiske evner, evnen til å motivere medarbeidere til prosjektinnhenting og ellers gode samarbeids- og kommunikasjonsevner bli vektlagt.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Andre opplysninger

Søknadsprosess

Søknader vil bli behandlet via OsloMets rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Kontaktopplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Instituttdirektør Jorge B. Jensen, mobiltelefon: 930 84 578  (epost: jorge.jensen@oslomet.no) 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram