Forskningsrådgiver/prosjektrådgiver

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Forskningsrådgiver/prosjektrådgiver til Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet søker rådgiver til forskningsadministrasjonen i en nyopprettet stilling. Hos NOVA vil du arbeide i et tverrfaglig miljø både i forskningsadministrasjonen og blant våre forskere. Du vil ha allsidige og spennende oppgaver knyttet hovedsakelig til gjennomføringsfasen i forskningsprosjektene våre, og ha et særlig ansvar for å støtte prosjektlederne i noen av våre største prosjekter.

Stillingen er en del av NOVAs forskningsadministrasjon, som fungerer som støtteapparat rundt NOVAs kjerneaktiviteter: akkvisisjon, forskning og formidling.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 Vi søker deg som:

Samarbeid med mange ulike personer er en viktig del av stillingen, og evnen til å skape gode samarbeidsrelasjoner og vilje til å bidra der behovene oppstår er derfor viktig. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysningerØnsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i Staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 58-66 (kr. 534 900 - 615 000 per år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:          20. august 2022

Ref:                        22/04349

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn