!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Kolleger i møte diskusjon

Forskningsrådgivere ved OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Avdeling for forskning og utvikling har to midlertidige stillinger ledig. Vi søker to vikarer, for periode på henholdsvis 1 ½ år og inntil 3 år. 

Personene vil bli knyttet til oppgaver innenfor eksternfinansiering og forskerstøtte i Avdeling for forskning og utvikling. Arbeidsoppgavene omfatter rådgivning ved søknadsutvikling, bistand med bakgrunnsdokumentasjon til aktuelle utlysninger,  og kompetansebygging på området for OsloMet. Vedkommende skal bidra til at OsloMet jobber systematisk med  eksternfinansiering av forskning, både nasjonalt og internasjonalt.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingene lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60 - 74, tilsvarende kroner 553 500 – 714 000 per år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Vi ber deg spesifisere om du søker begge stillingene, eller bare én av dem. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist:          27. november 2022

Ref:                        22/08101

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn