bfdc4a067e533481907d897be6b017d5.jpg

FoU-/kommunikasjonsrådgiver til Arbeidsforskningsinstituttet AFI

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskning - kunnskap - handling - for et bedre arbeidsliv

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet har ledig heltidsstilling som kombinert FoU (forskning og utvikling)- og kommunikasjonsrådgiver og søker deg som har erfaring med, kunnskap om og interesse for FoU-støtte og forskningskommunikasjon.

Ønsker du å bruke og utvikle din kompetanse innen forskningsstøtte og forskningskommunikasjon i et ambisiøst forskningsmiljø med et viktig samfunnsoppdrag? Vi søker en medarbeider med god forståelse av forskning, som raskt kan sette seg inn i oppgavene ved et forskningsinstitutt og bli en del av FoU- og kommunikasjonsteamet på AFI og OsloMet. Vi ønsker oss en kollega som trives med å arbeide i team, er kvalitetsbevisst, nøyaktig og systematisk, men samtidig god til å finne raske løsninger når det trengs.

Arbeidsoppgaver:

Du må ha:

Egenskaper det vil bli lagt vekt på:

Vi kan tilby deg:

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1408 Førstekonsulent, stillingskode 1363 Seniorkonsulent eller stillingskode 1434 Rådgiver, avhengig av kompetanse. Lønn per år (SKO 1408) NOK 404 400-482 200, (SKO 1363) NOK 444 700-526 000, (SKO 1434) NOK 451 700-597 000, avhengig av stillingskode. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Innen søknadsfristens utløp må du sammen med søknaden laste opp CV, vitnemål og relevante attester.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Anne Margrethe Kristiansen, 48 02 43 68 eller Toril Sandnes, 91822929. For spørsmål i forbindelse med rekrutteringsportalen og opplasting av dokumenter, kontakt Christina Lindskog, 98872442.

Stillingen er plassert i Administrasjonsseksjonen, som er en operativ enhet som bistår med ulike administrative støttefunksjoner. Alle i seksjonen har et tett samarbeid med våre forskere. Økonomi- og administrasjonssjef Anne Margrethe Kristiansen er leder av seksjonen.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).