To kolleger i samtale over robot

FoU- og utdanningsleder - institutt for maskin, elektronikk og kjemi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) har omtrent 45 ansatte og omtrent 850 studenter. Instituttet tilbyr bacheloringeniørutdanning innen maskin, elektronikk og bioteknologi/kjemi samt masterutdanninger innen maskinteknologi, robotikk/kybernetikk og medisinsk teknologi. Instituttet tilbyr også emner på fakultetets ph.d.-program i “Engineering Science”. Instituttet disponerer gode undervisningslokaler.

Instituttet har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen instituttets fagområder. Det er tre forskningsgrupper på instituttet og noen eksternt finansierte prosjekter. Instituttets forskningsaktivitet er i sterk utvikling, og det forventes en økning i aktivitetene fremover. Instituttet har gode fasiliteter for FoU og fokuserer på videreutvikling av disse. Les mer om instituttet her (lenke). 

Instituttet søker etter en FoU- og utdanningsleder i 100% stilling. Stillingen er midlertidig for ett år, og er ledig fra 01.01.2025. FoU- og utdanningsleder rapporterer til instituttleder, og vil inngå i ledergruppen på instituttet sammen med utdanningsleder. FoU- og utdannings-leder vil ha særskilt fokus på å styrke og videreutvikle instituttets FoU aktivitet. I tillegg vil den som ansettes arbeide med videreutvikling av instituttets masterprogrammer, utvikling av nettverk med relevant samfunns- og næringsliv samt være personalansvarlig for instituttets stipendiater. 

Ansvarsområde

I samråd med instituttleder og utdanningsleder, skal FoU- og utdannings-leder blant annet:

Kvalifikasjoner

Ønskede egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 studieleder, kroner 732 300 – 821 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 31.08.2024

Ref: 24/22129

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram