!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

064f6f17f4459030c9f9b40cb15c9b1e.jpg

Ingeniør - Kunde og servicedesk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Er du opptatt av god service og smidig kundebehandling?

Ved Seksjon for kunde og servicedesk har vi nå to ledige stillinger til deg som ønsker å bli en del av teamet vårt. Dette er et midlertidig engasjement med varighet til 30.06.2021,  med mulighet for forlengelse.

Vi søker etter deg som ønsker å hjelpe ansatte og studenter til å klare seg i et digitalt landskap i sterk utvikling, og som også har interesse for teknologi og service.  Du vil primært jobbe med løsning av større og mindre hendelser, sikkerhetshendelser, bestillinger og andre serviceforespørsler. Du vil da bli del av Kunde og Servicedesk (KOS) på IKT avdelingen her på OsloMet. Vi er en seksjon med ansvar, blant annet, for å ivareta brukere og ansatte med bestillinger, veiledning og hendelser.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak dreie seg om

Vi søker deg som har

Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1275 Ingeniør ltr 35 til 49 for ingeniør - 364 400 - 444 700,- For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søkandsfrist: 22.11.2020
Referanse: 20/10493

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).