!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

d77fec527be90c62a7df8a2981a47bac.jpg

Innkjøpsmedarbeider Seksjon for økonomi, Fakultet for Helsevitenskap

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Seksjon for økonomi ved Fakultet for helsevitenskap har en 50 % ledig vikariatstilling som innkjøpsmedarbeider, og vi ser etter deg som ønsker å jobbe med innkjøp i et spennende og mangfoldig miljø. Vikariatet har en varighet på ett år med mulighet for forlengelse, og er ledig omgående.

Seksjon for økonomi ved Fakultet for helsevitenskap ivaretar viktige støttefunksjoner for kjernevirksomheten innen forskning og undervisning, og inngår i fakultetsadministrasjonen. Seksjonen består av 10 medarbeidere som har ansvaret for fakultetets budsjett og regnskap, innkjøp og fakturabehandling. Fakultetet har en budsjettramme på ca. 500 mill. kroner samt en ekstern prosjektportefølje på om lag 100 prosjekter. Fakultet for helsevitenskap har ca. 6 000 studenter og ca. 600 ansatte lokalisert både i Oslo sentrum og på Kjeller i Lillestrøm.

Vi søker etter en innkjøper som er ryddig og effektiv, har god økonomiforståelse og kommuniserer godt. Du vil inngå i et team med to andre medarbeidere som arbeider med oppgaver knyttet til innkjøp, og vil samarbeide med andre kolleger i Seksjon for økonomi. Som innkjøper jobber du tett med ledere ved fakultetet og veileder og bistår dem i oppfølging av bestillinger, fakturabehandling, reiser og refusjoner.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Andre oppgaver kan være aktuelt, avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner.

Vi søker deg som har

God og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning. 

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1408 førstekonsulent i lønnstrinn 43 – 54, kroner 413 500-491 200 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vi behandler kun søknader sendt inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:

Søknadsfrist: 5. juni

Ref: 22/03236

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn