English version
a369022a1edd9279e44b9430a7ed6cd0.jpg

Institutt for informasjonsteknologi søker en IT-driftsingeniør

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Avdelingsingeniør/overingeniør IT drift

Institutt for informasjonsteknologi søker en IT-driftsingeniør

Institutt for informasjonsteknologi søker ingeniør til midlertidig stilling i et vikariat perioden 1. september 2021 til og med 31. desember 2022. Instituttet er ett av fem instituttene under Fakultet for Teknologi, kunst og design, OsloMet. Instituttet har omfattende undervisning- og forskningsaktiviteter, med stort fokus på kombinasjon av høy akademiske kvalitet og industriell relevans. Arbeidet vil være knyttet til studiestøtte og fasilitering av instituttets kjernevirksomhet gjennom planlegging, utrulling, vedlikehold og drift av dets digitale tjenester. Oppdragsvirksomhet og gjennomføring av laboratorieøvelser samt veiledning av studenter vil inngå som hovedarbeidsoppgaver.

Den som tilsettes vil få spennende arbeidsoppgaver, som f.eks. testing av nye teknologier, maskinvare og programvare, ha utstrakt samarbeid med undervisningspersonalet og jevnlig kontakt med studenter og eventuelt eksterne oppdragsgivere. Det er også gode muligheter til aktiv deltakelse i forskningsprosjekter og undervisning for den som ønsker det. Les mer om instituttet https://www.oslomet.no/om/tkd/it 

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg


Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HRTKD@oslomet.no

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1085 Avdelingsingeniør, lønnsramme ltr. 40 -52 (kroner 387 900 – 466 500 pr år), eller 1087 overingeniør, lønnsspenn ltr. 53 – 60 (kroner 474 500 - 535 200 pr. år), avhengig av kompetanse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist: 25.06.2021

Ref: 21/05577                   

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

 OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).