Instituttleder for Handelshøyskolen (HHS) ved OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Ved Handelshøyskolen ved OsloMet er det ledig stilling som instituttleder. Stillingen er en åremålsstilling for fire år, med mulighet for å søke på samme stillingen for ytterligere to ganger fire år.

Handelshøyskolen har 65 medarbeidere og ca 1800 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo.

Handelshøyskolen tilbyr et bredt spekter av utdanninger rettet mot både offentlig og privat virksomhet på bachelor og masternivå. Handelshøyskolen har bachelor- og masterprogrammer innen økonomi, administrasjon og ledelse, og har opprettet et nytt masterprogram i entreprenørskap. Fakultetet tilbyr en PhD-utdanning som også omfatter instituttets fagområder.

Handelshøyskolen er inndelt i fem faggrupper:

Hver faggruppe ledes av en faggruppeleder. Faggruppelederne rapporterer til instituttleder.

School of Management er OsloMets senter for etter- og videreutdanning i ledelse og ligger i Handelshøyskolens portefølje.  Internasjonal akkreditering er et sentralt element i Handelshøyskolens strategi.

Les mer om Handelshøyskolen ved OsloMet her.

Ansvarsområde

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet. Det innebærer resultatansvar for utdanning, forskning, utviklingsarbeid, formidling, økonomistyring og HR. Utdanningssektoren er i betydelig endring, og det kreves at du har evnen til å gjennomføre faglig fornying og strategisk planlegging ut fra samfunnets behov. Du vil være sentral i dekanens ledergruppe, og bidra i utviklingen av et fakultet med store ambisjoner. Vi ønsker deg som vil være en faglig drivkraft på universitetet, og som er til stede i møte med studenter og ansatte.

Instituttet har administrativ støtte som er organisert på fakultetet.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha

Det kreves formell kompetanse for ansettelse i vitenskapelig stilling (fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende) ved universitet og førstehånds erfaring med undervisning, forskning og utviklingsarbeid.

Videre kreves det:

Det er ønskelig med bred kompetanse fra ett eller flere fagområder ved instituttet.

Det er en fordel at du har

Vi tilbyr deg

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et annet skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «logg inn og søk stillingen».

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt stale.bie@oslomet.no

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1475 instituttleder. Lønn kr. 790 100 – 935 300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Dekan Oddgeir Osland, telefon +47 67 23 53 26/979 86 521

Fakultetsdirektør Trine Ellekjær, telefon +47 67 23 80 74/934 26 831

Søknadsfrist: 27.11.22

Referanse: 22/07948

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn