!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Instituttleder for journalistikk og mediefag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for journalistikk og mediefag er det ledig stilling som instituttleder. Stillingen er en åremålsstilling for perioden 01.08.2020 – 31.07.2024, med mulighet for å søke samme stilling ytterligere to ganger fire år.

Instituttet tilbyr bachelorstudier i fotojournalistikk, journalistikk samt medier og kommunikasjon og et masterstudium i medieutvikling (med studieretninger i journalistikk, medier og kommunikasjon og sakprosa). Instituttet er lokalisert i Oslo, med 34 medarbeidere og ca 435 studenter. Instituttet har et aktivt forskermiljø med fem forskergrupper.

Les mer om Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for journalistikk og mediefag 

Ansvarsområde

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet. Det innebærer resultatansvar for utdanning, forskning, utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning og formidling. Instituttleder har personalansvar for instituttets medarbeidere, og budsjett- og resultatansvar for instituttets økonomi.  Instituttleder er medlem av fakultetets ledergruppe og rapporterer til dekan. Fakultetsadministrasjonen, som ledes av fakultetsdirektør støtter instituttleder i det administrative arbeidet.

Utdanningssektoren er i betydelig endring, og stillingen krever at du har evne til å gjennomføre faglig fornying, strategisk planlegging og utvikling ut fra samfunnets behov. Som del av dekanens ledergruppe vil du bidra i utviklingen av et fakultet med store ambisjoner. Vi ønsker deg som vil være en faglig drivkraft på vårt universitet, og som er til stede i møte med studenter og ansatte.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha

Det kreves formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende) ved universitet og førstehånds erfaring med undervisning, forskning og utviklingsarbeid.

Videre kreves det:

Det er en fordel at du har

Vi tilbyr deg

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et annet skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1475 instituttleder lønnstrinn 78-84, dvs kroner  765 100 – 906 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: hanne.landen@oslomet.no

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Ta gjerne også uformell og uforpliktende kontakt med seniorkonsulent Gisle Roll Ludvigsen mobil +47 934 68 168 i Experis Executive.  

 Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:          22.01.2020

Ref:                        19/13049

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.