Instituttleder – Institutt for barnehagelærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det en ledig 100 % åremålsstilling for fire (4) år som instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning med ansettelse fra 01.08.20. 

Les mer om fakultetet og instituttet her. 

Fakultetet søker en samlende leder som ser etter spennende muligheter og utfordringer. Instituttet har en sterk posisjon nasjonalt og betydelige ambisjoner innenfor et aktuelt utdanningspolitisk område. Den som ansettes, vil lede arbeidet med å løfte forsknings- og utdanningsmiljøet innenfor barnehagefeltet ytterligere. Lederoppgavene er både strategisk og operasjonelt orienterte. Instituttleder får avgjørende myndighet i ledelsen av instituttet og vil ha kontakt med andre kompetansemiljøer og forvaltningsorganer. 

Som øverste leder på instituttet har instituttleder det faglige og administrative ansvaret for utdanning, forskning, utviklingsarbeid og formidling ved enheten. I tillegg er instituttleder pådriver for samarbeid med praksisfeltet og aktiv deltaker i fakultetets arbeid med bærekraft og internasjonalisering. Instituttleder har personalansvar for instituttets studieledere, økonomi- og resultatansvar for virksomheten, og lederansvar for en stor faglig medarbeidergruppe. Instituttledere deltar i fakultetets ledergruppe, som samarbeider tett, og rapporterer til Dekan. 

Ansvar og oppgaver er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse for instituttleder.

Viktige arbeidsoppgaver:

Kvalifikasjonskrav:

Ønskede kvalifikasjoner:

Følgende vil også tillegges vekt:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi tilbyr:

Andre opplysninger:

Stillingen er en åremålsstilling med mulighet for å søke samme stilling ytterligere to ganger i til sammen 12 år. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1475 instituttleder, fra lønnstrinn 78, kr 765 100,- til lønnstrinn 84, kr 906 000,- pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Ta gjerne kontakt med følgende for nærmere informasjon:

For å søke på stillingen må en søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.