!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

To kolleger i samtale i studiehallen sittende i runde design stoler formet som glasskuler

Instituttleder - Institutt for produktdesign

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for Produktdesign (PD) er et kreativt og internasjonalt rettet institutt med ca. 30 ansatte. Vi jobber med produkter, tjenester og systemer og er opptatt av tett kobling mot næringslivet. Vi tilbyr et bachelorprogram i produktdesign og en master i design for kompleksitet, samt et phd-program i innovasjon for bærekraft. Instituttet har tre forskningsfelt innen områdene design/estetikk/materialitet, systemisk design og design for helse.

Til å lede Institutt for produktdesign (PD) søker vi en fremtidsorientert instituttleder med sterk motivasjon og god forståelse av ledelse i akademia. Som instituttleder er du instituttets daglige leder, med ansvar for å påse at virksomheten drives innenfor rammer gitt i regelverk og det overordnede nivås beslutninger, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker. Vi ser etter en drivende og samlende lederprofil som kan videreutvikle instituttet sammen med kompetente og engasjerte medarbeidere.

Stillingen er en åremålsstilling med tiltredelse 01.08.2023. Åremålet er på 4 år, med mulighet for å søke samme stilling ytterligere to ganger for til sammen 12 år. Du vil rapportere til dekan og inngå i dekanens ledergruppe.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

Ansvarsområdene er ytterligere beskrevet i stillingsbeskrivelse.

Kvalifikasjonskrav:

Kravet om førstekompetanse kan unntaksvis fravikes for kandidater med omfattende og særlig relevant realkompetanse for stillingen.

 Vi ønsker en instituttleder som

Vi kan tilby deg

Søknad

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste inn cv, attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Ta gjerne også uformell og uforpliktende kontakt med seniorrådgiver Gisle Roll Ludvigsen mobil +47 934 68 168 eller researchleder Maria Loftheim +047 482 57 231 i JeffersonWells.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1475 instituttleder. Lønn kroner 790 000 – 935 300 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”. 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn