!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

643eeb59474fddde59ad10eb52e73277.jpg

Instituttlederstøtte ved institutt for informasjonsteknologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Arbeidssted vil være på institutt for informasjonsteknologi, samtidig som noen av oppgavene vil være på tvers av enhetene og for fakultetet. Instituttet har rundt 1 500 studenter og 60 ansatte og er et av fem institutt ved fakultetet, og holder til ved Studiested Pilestredet, midt i Oslo.

Vikariatet for lederstøtte er organisert i fakultetsdirektørens stab i kontor for lederstøtte. Kontor for lederstøtte ble etablert for å sikre at god oppfølging og støtte av lederstøttene, både når det gjelder faglig oppfølging, personaloppfølging og tilgjengelighet fra nærmeste leder. I tillegg til et faglig kollegium med andre lederstøtter ved fakultetet.

Vikariatet er en 100% stilling og er ledig i ett år, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene som ligger til stillingen er svært varierte, alt fra praktiske gjøremål til strategisk planarbeid, og det kan forekomme endringer:

For å kunne utføre oppgavene må du ha:

For å lykkes med disse oppgavene er det viktig at du har:

Vi kan tilby:

Ønsker du mer informasjon må du gjerne kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver i lønnstrinn 50-66, kr 451 700-597 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist: 14.04.2021

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).