Generelle campusbilder_BAW_13.jpg

IT direktør

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

IT-direktør

Vil du bli med å forme fremtidens universitet?

IT-avdelingen har en nøkkelrolle i OsloMets offensive strategi for digital transformasjon. Avdelingen har følgende kompetanseområder: Drift og forvaltning av teknisk infrastruktur, digital tjenesteutvikling, brukerstøtte, informasjonssikkerhet, samt dokumentasjon og informasjonsforvaltning. Avdelingen står i et utviklingsløp hvor rolle- og oppgaveforståelse er i endring i retning av å ta en tydeligere posisjon som teknologirådgiver og sparringspartner overfor virksomheten. Som IT-direktør får du direkte ansvar for å lede og utvikle det kompetente IT-miljøet ved OsloMet, samtidig som du er en sentral pådriver innen utvikling av gode og effektive brukertilpassede tjenester for både studenter og ansatte.

Stillingen vil rapportere til direktør for organisasjon og infrastruktur, og vil være en del av ledergruppen.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Full stillingsbeskrivelse for IT direktør (ansatt.oslomet.no)

Vi søker deg som har

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som

Personlig egnethet vil bli vektlagt og den som ansettes må kunne bestå sikkerhetsklarering.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som Avdelingsdirektør 1060, lønnstrinn 84 – 94, dvs. 966 300 - 1 220 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatte loven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 9 juni, 2024

Ref: 24/19281

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram